MENU

Przemysław Bąbel

Prof. dr hab. Przemysław Bąbel jest psychologiem, profesorem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kieruje Zespołem Badania Bólu. Przewodniczący Rady Dyscypliny Psychologia UJ, pełnił także funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UJ, a wcześniej zastępcy dyrektora ds. ogólnych. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, członkiem zarządu Society for Interdisciplinary Placebo Studies i członkiem Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Prof. Bąbel prowadzi badania nad uczeniowymi mechanizmami wpływu placebo na ból, pamięcią bólu i czynnikami psychologicznymi modyfikującymi percepcję bólu. Zajmuje się także zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji i terapii, w tym terapii bólu przewlekłego i osób ze spektrum autyzmu. Jest autorem i współautorem przeszło 120 publikacji naukowych, w tym 8 książek, m.in. 12 zasad skutecznej edukacji. Czyli jak uczyć, żeby nauczyć? (GWP,

2015), Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia (Difin, 2011) oraz Jak uczyć, żeby nauczyć (WSiP, 2008). Jest także autorem ponad 100 publikacji popularnonaukowych. Kieruje studiami podyplomowymi „Trener zdolności poznawczych (pamięć, uwaga, twórczość)” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki prof. Bąbel otrzymał w 2008 r. Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”. W 2018 r. został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a w 2019 r. został wybrany członkiem (fellow) Association

for Psychological Science w uznaniu wybitnego wkładu w badania psychologiczne. W 2023 r. prof. Bąbel znalazł się w rankingu Stanford-Elsevier 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 15
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 15
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20