MENU

John A. Luczaj

JOHN A. LUCZAJ jest geologiem terenowym zajmującym się sedymentologią, geochemią i hydrogeologią, oraz specjalistą w dziedzinie diagenezy systemów sedymentacyjnych. Prowadzi badania w zakresie dolomityzacji hydrotermalnej,

inkluzji płynnych w minerałach, geochemii wód podziemnych i rekonstrukcji warstw wodonośnych, mapowania geologicznego, geomorfologii oraz nanosów jaskiniowych z epoki holocenu. Jednym z jego ważnych osiągnięć było pierwsze pomyślne datowanie dolomitu diagenetycznego z zastosowaniem metody uranowo-ołowiowej. Dr Luczaj prowadzi kursy z zakresu geologii fizycznej, geologii historycznej, sedymentologii i stratygrafii, geologii glacjalnej, regionalnej geologii terenowej, hydrogeologii i radioaktywności.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20