MENU

Wydawnictwo Naukowe Scholar


Nowości i zapowiedzi


Psychologia społeczna, Bogdan Wojciszke
Nowe wydanie w miękkiej oprawie
Profesor Bogdan Wojciszke, psycholog o światowej renomie, napisał podręcznik do psychologii społecznej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. Książka obejmuje wszystkie klasyczne zagadnienia składające się na tę dyscyplinę oraz zagadnienia relatywnie nowe, takie jak kwestie różnic płci, nowych mediów, miłości i władzy. Napisana jasnym i barwnym językiem skupia się na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem. Pokazuje, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek i na czym polega jego społeczna natura. W dydaktyce akademickiej Psychologia społeczna zastąpi wcześniejszy, również bestsellerowy, podręcznik Profesora "Człowiek wśród ludzi".

Zobacz więcej »


Różnice indywidualne, Jan Strelau
Historia - determinanty - zastosowania
Książkę adresuję przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na szczegółowość prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich, którzy wykładają ten przedmiot na kierunku psychologia. Psychologowie praktycy znajdą w niej treści, które wzbogacą ich wiedzę przydatną w pracy zawodowej. Studenci, pracownicy naukowi pedagogiki, a także praktycy uczuleni na indywidualizację kształcenia i wychowania, dopatrzą się argumentów, które takie podejście uzasadniają wynikami badań. Polecam tę książkę także socjologom i filozofom o horyzontach wykraczających poza ich dyscypliny. Co wydaje się zaskakujące, może ona zainteresować badaczy i praktyków, którym bliskie są różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt, w tym szczególnie koni i psów. Wreszcie adresuję tę książkę do tych osób, które oczekują odpowiedzi na pytania, pod względem jakich istotnych w życiu codziennym cech psychicznych różnimy się między sobą oraz jakie są źródła i mechanizmy leżące u podstawy tych różnic.
Jan Strelau

Zobacz więcej »


Psychologia

Socjologia

Ekonomia

Filozofia

Historia

Prawo

Ebooki

Czasopisma

Zobacz wszystkoWydawnictwo Naukowe Scholar znajduje się w opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Poziom I, pozycja 701, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 72200)

Wydawnictwo Naukowe Scholar zostało założone w 1991 roku przez Jacka Raciborskiego, który kieruje nim do chwili obecnej. Redaktorem naczelnym Wydawnictwa jest Łukasz Żebrowski. Na dorobek oficyny składa się już ponad 1500 tytułów, przede wszystkim z socjologii, psychologii, stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, regionalistyki, filozofii, historii, prawa i ekonomii.

W dorobku wydawnictwa wyjątkowe znaczenie mają podręczniki akademickie. Najpoważniejszym przedsięwzięciem z tego zakresu jest seria Wykłady z Psychologii pod redakcją naukową prof. Jerzego Brzezińskiego, zaprojektowana na ponad 20 tytułów, z których wydano już 17 tomów. Wydajemy także serię Wykłady z Socjologii, której redaktorem naukowym jest profesor Piotr Sztompka.

Prowadzimy rozległy program przekładów, kształtowany z myślą o studentach i badaczach ze sfery nauk społecznych i humanistycznych. Udostępniliśmy polskiemu Czytelnikowi światowe kanoniczne teksty z socjologii polityki i teorii socjologicznej (m.in. antologia  pod. red. J. Szacki, A. Jasińska -Kania, L. Nijakowski, M. Ziółkowski, "Współczesne teorie socjologiczne"). Za wielkie osiągnięcie uważamy serię Humanistyka Europejska, w której ukazał się m.in. książki: Peter Sloterdijk "Gniew i czas", Pierre Bourdieu "Dystynkcja",  Jurgen Habermas "Faktyczność i obowiązywanie", Ulrich  Beck "Władza i przeciwwładza w epoce globalnej".

W latach 2012-2015 w ramach projektu Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie opublikowaliśmy czterotomowe dzieło Polsko-niemieckie miejsca pamięci pod redakcją Hansa Henninga Hahna i Roberta Traby, w bliskiej współpracy z Ferdinand Schöningh Verlag - wydawcą wersji niemieckojęzycznej.

Książki naszych Autorów zdobyły wiele prestiżowych nagród, od nagrody im. Długosza przez liczne nagrody towarzystw naukowych, wydziałów PAN, do Nagrody im. T. Kotarbińskiego.

W ostatnich latach wydajemy wiele tytułów w języku angielskim i dystrybuujemy je na całym świecie.

Wydawnictwo systematycznie uczestniczy w Warszawskich Targach Książki oraz w innych imprezach targowych w kraju i na świecie. Liczne nasze tytuły maja  wersję e-book  dystrybuowane przez: Google Books, serwisy ibuk.pl, publio.pl i zinamon.pl. oraz platformę CEEOL.com.