MENU
PWN wspiera profesjonalistów

Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki

(eBook)
0.00  [ 0 ocen ]
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
Dostępne formaty i edycje
Rok wydania
Cena
Cena katalogowa: 25,00 zł
17,50
Dodaj do schowka
Dostępność: online po opłaceniu
Produkt elektroniczny Plik do pobrania po realizacji zamówienia

Scholar - oficjalny sklep

Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki

Politycznym celem negocjowanego od połowy czerwca 2013 r. Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA jest utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego. Bardzo trudno w połowie 2016 r. ocenić, czy porozumienie zostanie podpisane i ratyfikowane, jaki będzie zakres i tempo liberalizacji. Niemniej kończące się rokowania są dobrym momentem, by rozważyć podjęcie przygotowań – zarówno na poziomie polityki gospodarczej, jak i przedsiębiorstw – do takiej realizacji potencjalnej umowy, by stała się impulsem podniesienia poziomu konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki. Badania skutków TTIP na gospodarkę mogą stanowić właściwe wsparcie dla tych przygotowań.
W monografii dokonuje się oceny wpływu umowy na te sektory polskiej gospodarki, które z jednej strony rodzą nadzieje na rozwój handlu polsko-amerykańskiego; z drugiej strony - budzą pewne obawy, wynikające z nasilenia konkurencji importowej. Z analizy, osadzonej w perspektywie raportów prowadzonych na poziomie UE oraz studiów sektorowych dwunastu państw UE (łącznie z Polską), wynika, że ekonomiczne skutki umowy mogą być stosunkowo niewielkie w badanych sektorach. Konsekwencje umowy dla całej gospodarki ujawnią się dopiero w długiej perspektywie oraz zależą od zmian w gospodarce polskiej i światowej.
Autorzy


(…) Praca ma charakter raportu analitycznego o silnej podbudowie teoretycznej, nawiązującej do ekonomii międzynarodowej. Jego mocną stroną jest zastosowanie narzędzi ekonometrycznych, pozwalających na ocenę realnych procesów ekonomicznych.
Jest to pierwsza w Polsce praca naukowa dotycząca wpływu TTIP na polską gospodarkę w ujęciu sektorowym, łącząca w sobie elementy analizy ekonomicznej jako nadrzędnej z elementami analizy politologicznej oraz społecznej. (…) Praca jest przykładem analizy strategicznej przeprowadzonej z inicjatywy zainteresowanych Autorów, w sytuacji braku zlecenia takiej analizy przez odpowiednie instytucje.
fragment recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Kazimierza Starzyka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Autorzy:
Elżbieta Czarny, Maria Dunin-Wąsowicz, Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Michał Paliński, Karolina Pawlak, Marlena Syliwoniuk, Katarzyna Śledziewska.

 • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.
  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
 • Ważne informacje techniczne
  Minimalne wymagania sprzętowe:
  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  Pamięć operacyjna: 512MB
  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  Minimalne wymagania oprogramowania:
  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wstęp   9
Wprowadzenie  11
1. Cele badawcze  11
2. Metoda badawcza  12
3. Struktura i charakterystyka opracowania  12
Maria Dunin-Wąsowicz
I. Analizy sektorowe państw Unii Europejskiej a TTIP   14
Wstęp   14
1. Pojęcie sektora a badanie efektów TTIP  16
2. Analiza sektorowa: istota i znaczenie   19
3. Analiza sektorowa na poziomie Unii Europejskiej a TTIP  21
4. TTIP a badania sektorowe w dwunastu państwach Unii Europejskiej  36
5. Wyniki badań sektorowych: przypadek Polski  45
Uwagi końcowe   47
Aneks I  49
Aneks II   52
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
II. Lokomotywy polskiego eksportu w perspektywie TTIP  54
Wstęp  54
1. Eksport towarów i usług z Polski do USA oraz na inne rynki 56
2. Struktura rzeczowa polskiego eksportu towarów do Stanów Zjednoczonych
– różne poziomy agregacji  63
3. Struktura rzeczowa polskiego eksportu usług do Stanów Zjednoczonych
i na inne rynki   76
Uwagi końcowe   78
Aneks I  80
Aneks II   82
Aneks III  85
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
III. Reaktory jądrowe, kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne czy ich
części – jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?  90
Wstęp   90
1. Eksport produktów z grupy towarowej 84 z Unii Europejskiej i jej państw
członkowskich do USA  91
2. Grupa 8411 w eksporcie Polski do USA  99
Uwagi końcowe 117
Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Karolina Pawlak
IV. Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy  120
Wstęp  120
1. Protekcjonizm w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej
i USA 125
2. Handel produktami rolno-spożywczymi między Polską a USA – próba
identyfikacji produktów wrażliwych 139
3. Skutki liberalizacji handlu szacowane przy użyciu modelu równowagi
cząstkowej GSIM  170
4. Symulacja zniesienia barier w handlu towarami rolno-spożywczymi
w ramach TTIP 183
Uwagi końcowe  194
Aneks  197
Michał Paliński, Marlena Syliwoniuk, Jan Hagemejer, Jan J. Michałek
V. Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny 198
Wstęp  198
1. Charakterystyka głównych rynków surowcowych  201
2. Polityka energetyczna Unii Europejskiej a sytuacja energetyczna Polski   203
3. Charakterystyka poszczególnych rynków surowców energetycznych  205
4. Struktura handlu surowcami energetycznymi między Unią Europejską
a USA  214
5. Symulacja efektów redukcji barier pozataryfowych w handlu surowcami
energetycznymi w ramach TTIP przy pomocy modelu równowagi ogólnej  219
Uwagi końcowe  225
Aneks I  227
Aneks II  228
Podsumowanie  229
Najważniejsze wyniki badań  229
Wnioski  230
Rekomendacje  234
Executive Summary   235
Bibliografia  242
Spis tabel i rycin  250
Słownik i spis skrótów  255
Nota o Autorach  261

Contents
Preface   9
Introduction  11
1. Research objectives   11
2. Methodology   12
3. Outline of the study  12
Maria Dunin-Wąsowicz
I. Sectoral analyses of TTIP conducted by the EU Member States   14
Preface   14
1. Defining sectoral approach to the economy with regard to TTIP  16
2. Sectoral analysis: meaning and importance   19
3. Sectoral analysis at the level of the EU and TTIP   21
4. TTIP and sectoral analyses of twelve EU member states  36
5. Research findings: the case of Poland  45
Final remarks   47
Appendix I  49
Appendix II 52
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
II. Poland’s five top exports and TTIP  54
Preface  54
1. Exports of goods and services from Poland to the USA
and to other markets  56
2. Commodity structure of Polish goods exports to the USA – various levels of
aggregation   63
3. Commodity structure of Polish services exports to the USA
and to other markets  76
Final remarks  78
Appendix I  80
Appendix II  82
Appendix III   85
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
III. Nuclear reactors, boilers, machines, mechanical appliances,
or their parts – what product is the most important among Polish
exports to the USA?  90
Preface   90
1. The export of the 84 product group from the European Union and the Member
States to the USA   91
2. The 8411 product group and its export from Poland to the USA  99
Final remarks  117
Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Karolina Pawlak
IV. Assessment of TTIP’s effects on the Polish agricultural
and food sector  120
Preface  120
1. Protectionism in trade of agri-food products by the EU and the USA  125
2. Trade of agri-food products between Poland and the USA –
attempts to identify sensitive products  139
3. Effects of liberalisation – estimates made using the model of partial
equilibrium GSIM  170
4. Simulation of abolition of barriers in trade of agri-food products
in the framework of TTIP  183
Final remarks  194
Appendix  197
Michał Paliński, Marlena Syliwoniuk, Jan Hagemejer, Jan J. Michałek
V. Assessment of the effects of the TTIP agreement on the Polish
energy sector  198
Preface  198
1. Characteristics of main raw material markets  201
2. Energy policy of the European Union vs Poland’s energy situation  203
3. Characteristics of individual raw energy materials markets  205
4. Structure of raw energy materials trade between the European Union
and the USA  214
5. Simulation of effects of reduction of non-tariff barriers in raw energy materials
trade in the framework of TTIP using of the general equilibrium model  219
Final remarks  225
Appendix I  227
Appendix II  228
Conclusions  229
Key findings of research  229
Concluding remarks  230
Recommendations  234
Executive summary  235
Bibliography  242
List of tables and charts  250
Glossary and abbreviations  255
The Authors  261
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Inni Klienci oglądali również

8,00 zł
10,00 zł

Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka

Celem niniejszej pracy było opracowanie i uzasadnienie wyboru metod pomiarowych do oceny układu ruchu człowieka przydatnych do celów optymalizacji leczenia i rehabilitacji. Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący metrologicznych aspekt&oa...
50,74 zł
59,00 zł

Histora nauki polskiej Tom 10 Część 3 Idee i polityka

Przedstawione przez wszystkich autorów fakty i ich interpretacje zdają się upoważniać do stwierdzenia, że PRL miała różne oblicza, zarówno w kolejnych dekadach swojego istnienia, jak i w różnych aspektach swej rzeczywistości...
9,36 zł
12,00 zł

Choinka w kulturze polskiej

Bożonarodzeniowa choinka i jej ozdoby są znakami symbolicznymi o wieloplanowych sensach, różnorodnej motywacji i funkcjach. Współczesny Polak przypisuje im przede wszystkim funkcje estetyczne. Jednakże odgrywają one również rolę pr...
33,30 zł
37,00 zł

Wokół 300 tysięcy polskich słów. Wstęp do hasłownikologii

Ze wstępu...Słownik to rodzaj wypowiedzi, to wypowiedź leksykograficzna, mająca swojego autora-nadawcę i czytelnika-odbiorcę, między którymi zachodzą określone relacje. Słowniki są wytworami mającymi swoją historię, są dobrami kultur...
18,06 zł
21,00 zł

Inwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE 74

Inwestowanie rzeczowe i związane z nim ściśle nieruchomości są od lat przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Niniejsza praca jest zbiorem trzynastu artyk...
18,92 zł
22,00 zł

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Niniejszy tom Biblioteki Studiów z Historii Filozofii stanowi pierwszą część serii opracowań materiałów źródłowych do historii recepcji filozofii Immanuela Kanta w Polsce.W pierwszej kolejności prezentujemy najważniejsze pism...
32,68 zł
38,00 zł

Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej Tom II

Drugi tom monografii „Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej” został przygotowany ze względu na wciąż aktualną potrzebę kształtowania standardów diagnozowania w pracy psychologa klinicznego. Tym razem autorki publi...
44,28 zł
49,20 zł

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wybranych problemów bezpieczeństwa energetycznego

We współczesnym świecie bezpieczeństwo staje się pojęciem wielowymiarowym. Przez długi okres czasu tę kategorię odnoszono praktycznie tylko do przeciwdziałania i neutralizacji militarnych zagrożeń. Od czasu zakończenia zimnej wojny zwróco...
7,83 zł
9,00 zł

Katechizm polskiego dziecka

- Kto ty jesteś? - Polak mały to słowa znane polskim dzieciom od ponad stu lat. Katechizm polskiego dziecka ukazał się po raz pierwszy we Lwowie w 1900 roku i cały czas jest najbardziej rozpoznawalną książką dla dzieci szerzącą wartości patriotyczne. I...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!