MENU

Kaja Rostkowska-Biszczanik

Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Komunikacji Językowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze to pogranicza literatury i dziennikarstwa, metodologie badań medioznawczych, genologia, wywiad.

Jest członkinią Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego, sekretarzem redakcji periodyku naukowego UZ „ANTEA. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne”, wiceprezesem Stowarzyszenia Mediów Studenckich, członkinią Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Zielonej Górze), a także sekretarzem okręgowym ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu medioznawstwa w czasopismach recenzowanych oraz tomach pokonferencyjnych.

Wybrane publikacje:

  • „Oni” Teresy Torańskiej – między wywiadem a przesłuchaniem, „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4 (59).
  • Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2015, 2(28).
  • Subiektywny obiektyw. O strategiach pytania w „Wywiadzie z historią” Oriany Fallaci, [w:] Literatura i obiekt/yw(izm), red. B. Gutkowska, A. Nęcka, Katowice 2014.
  • Wywiad dziennikarski w perspektywie aksjologicznej, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa komunikologiczna, red. A. Dudziak, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2017.
  • Od 2015 roku ze studentami dziennikarstwa przygotowuje cykl książek pod swoją redakcją „Źródła informacji dziennikarskiej w regionie” (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego). Obecnie w przygotowaniu jest tom trzeci.
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20