MENU

Krystyna Bartol

Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała w Polsce i za granicą szereg prac dotyczących literatury starogreckiej. Współautorka akademickiego podręcznika historii literatury starożytnej Grecji (2005). Wspólnie z Jerzym Danielewiczem przełożyła i skomentowała Ucztę mędrców, monumentalne dzieło poklasycznego uczonego i pisarza Atenajosa (2010), będące kopalnią wiedzy na temat kultury materialnej i duchowej starożytnych Greków.

Zajmuje się poezją grecką, zwłaszcza jej aspektami wykonawczymi, oraz poklasyczną prozą grecką. Autorka napisanej w języku angielskim, powszechnie cytowanej monografii poświęconej greckiej poezji elegijnej i jambicznej (1993) oraz komentowanego wydania utworów należących do obu tych gatunków (1999). Przełożyła na język polski i opatrzyła komentarzem dialog Pseudo-Plutarcha O muzyce (1992), któremu poświęciła ponadto osobną rozprawę książkową (1995), wydała we własnym przekładzie i opracowaniu wybrane utwory Filodemosa z Gadary: traktaty o muzyce i retoryce oraz epigramaty (2002), a także przypisywaną Hippokratesowi nowelę epistolograficzną O śmiechu Demokryta (2007).

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Oppian Halieutika Poemat o rybach ...

Książka (twarda)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20