MENU

Macko Marek

dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW w Bydgoszczy, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

UKW: Wydział Mechatroniki, poprzednio W. Matematyki, Fizyki i Techniki

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

specjalność: komputerowe wspomaganie projektowania

 • stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
  i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 2014 r.
 • autor ponad 220 prac naukowych, w tym ponad 160 artykułów (lista MEiN), 12 patentów
 • doświadczenie naukowe za granicą: Finlandia (Oulu), Niemcy (Technische Universität w Chemnitz),  Izrael (Faculty of Agricultural Engineering), USA (AIChE Annual Meeting: Salt Lake City, UT) i wiele innych
 • UKW funkcje m.in.: kierownik Zakładu Konstrukcji i Dynamiki Maszyn, kierownik Zakładu Mechatroniki, kierownik Katedry Systemów Mechatronicznych
 • współtworzył i zaktywizował Bydgoskie Centrum Transferu Technologii i Innowacji
 • członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, członek PAN i wiceprezes Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
 • 5-krotnie kierownik i 10-krotnie gł. wykonawca w projektach finansowanych przez KBN, MNiI, MNiSzW, NCN i NCBiR
 • wiele zrealizowanych projektów na rzecz przedsiębiorstw
 • wielokrotnie nagradzany za działalność naukową i organizacyjną (12 x nagrody Rektora AB, UKW za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną), posiada Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20