MENU

Piotr Grzeszczuk

prof. dr hab. Piotr GRZESZCZUK

Wydział Informatyki 
Politechnika Białostocka

Piotr Grzeszczuk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1982.

Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W roku 1986 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków.  W roku 1988 obronił (na Wydziale MIM UW) z wyróżnieniem pracę doktorską p.t. Kratowe wymiary pierścieni i modułów oraz w 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego z matematyki za rozprawę p.t. Różniczkowania algebr i ich niezmienniki.

Od roku 2001 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Interesuje się kombinatoryką, teorią grafów i teorią pierścieni nieprzemiennych, a w tym głównie nieprzemienną algebrą różniczkową.

 

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20