MENU
Robert Kowalski

Robert Kowalski

Dr hab. inż., prof. nzw. PW
Kierownik Zespołu Konstrukcji Betonowych
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Budowlanej

Pracuje na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Konstrukcji Betonowych od 1986 r. Od 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym PW. Stopień doktora uzyskał w 1998 r., a stopień doktora habilitowanego w 2008 r.

Od 2001 r. zajmuje się badaniem wpływu warunków pożarowych na konstrukcje żelbetowe oraz wpływu wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne betonu i stali zbrojeniowej. Jest autorem około 90 publikacji naukowych lub referatów konferencyjnych z tego obszaru. W 2009 r., między innymi za rozprawę habilitacyjną pt. „Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru” otrzymał prestiżową nagrodę PZITB im. prof. Stefana Bryły, wyróżnienie Ministra Infrastruktury oraz Nagrodę JM Rektora PW.

Na WIL prowadzi wykłady z przedmiotów „Bezpieczeństwo pożarowe” i „Konstrukcje betonowe”. W RA 2012/2013 otrzymał nagrodę „Złotej kredy” w kategorii „Najlepszy wykładowca”.

Równolegle z pracą na uczelni Robert Kowalski prowadzi praktyczną działalność inżynierską. Od 1990 r. posiada tzw. uprawnienia budowlane. Od 2000 r. jest rzeczoznawcą budowlanym. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest autorem lub współautorem ponad stu projektów konstrukcji budowlanych oraz ponad stu trzydziestu ekspertyz technicznych, ocen stanu technicznego lub opinii dotyczących konstrukcji budowlanych.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20