MENU

Stanisław J. Skrzypek

Wydział Inżynierii Matali i Informatyki Przemysłowej,kierownik Pracowni Krystalografii i Rentgenografii w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

Specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, krystalografia stosowana, rentgenografia, naprężenia własne, biomateriały, nieniszczące metody badawcze i pomiarowe, warstwy i powłoki, związki międzymetaliczne, stopy cyrkonu i spajanie.

Publikacje i książki:

 • 180 publikacji naukowych, liczne patenty, wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną,
 • autor dwóch książek
 • autor nowej metody dyfrakcyjnej pomiaru naprężeń własnych,
 • autor nieniszczącej dyfrakcyjnej metody pomiaru grubości powłok na podłożach materiałów krystalicznych,
 • współautor nowej konstrukcji noży kutra misowego dla przemysłu spożywczego,
 • współautor patentu na temat nowej metody dyfuzyjnej obróbki cieplno-chemicznej w złożu fluidalnym,

Członek organizacji:

 • Zespołu Inżynierii Powierzchni, Zespołu Biomateriałów Komitetu Nauki o Materiałach PAN,
 • Sekcji Fizyki Metali i Metaloznawstwa Komitetu Metalurgii PAN
 • Polskie Towarzystwo Mikroskopii
 • Polskie Towarzystwo Krystalograficzne
 • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze
 • European Crystallographic Association
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20