MENU

Książki: Polityka społeczna

Polityka społeczna to dziedzina nauk politycznych zajmująca się zagadnieniami prawnymi, politycznymi, socjologicznymi i ekonomicznymi. Innymi słowy jest to zespół działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb, wprowadzany przez władzę publiczną. Politykę społeczną rozumie się również jako dziedzinę nauki związaną z teorią polityki społecznej. 
Obszary, którymi zainteresowana jest polityka społeczna, to, między innymi, polityka demograficzna oraz rodzinna, kultura, ochrona zdrowia, społeczny dostęp do mieszkań czy kształtowanie warunków bezpiecznego zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. 
Głównymi celami polityki społecznej będą więc bezpieczeństwo socjalne, ład społeczny, akcentowanie wartości życia rodzinnego. Właściwie zajmuje się ona każdym zjawiskiem społecznym, które, w skali masowej, stanowi o braku komfortu społecznego. Takie sytuacje bardzo często mogą bowiem prowadzić do wykluczenia i marginalizacji niektórych grup oraz konfliktów. 
Polityka społeczna ma więc bardzo interdyscyplinarny charakter, ponieważ skupia się na wielowątkowym aspekcie funkcjonowania społeczeństwa. Opiera się na celowym charakterze działań i jest mocno powiązana z polityką gospodarczą, oddziałującą na niemal każdą dziedzinę życia. 
W księgarni internetowej PWN znajdą Państwo książki poświęcone zagadnieniom związanym z polityką społeczną. Są to zarówno podręczniki naukowe, akademickie kompendia wiedzy, jak i przystępne poradniki.
Jedną z polecanych pozycji jest książka Julesa Gazona „Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji”. Publikacja Wydawnictwa Naukowego PWN powstała w serii „Współczesna ekonomia” i ma za zadanie przybliżyć czytelnikom zagadnienie bezrobocia jako zjawiska społecznego. Autor stawia znak zapytania przy tezie o nieuchronności bezrobocia i zastanawia się nad etycznym wymiarem takiego stanowiska. W radykalny sposób odpowiada na pytanie o to, czy bezrobocie jest nieuniknione, co za nim stoi i czy można godzić się na brak perspektyw zatrudnienia. 
Tę oraz inne książki poruszające zagadnienia związane z polityką społeczną dostępne są dla Państwa w bogatej i urozmaiconej ofercie księgarni internetowej PWN.

Znaleziono: 731
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 731
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20