MENU

Adam Smolarczyk

Dr hab. inż. Adam Smolarczyk jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (1995 r.), gdzie uzyskał również stopień naukowy doktora (1999 r.) oraz doktora habilitowanego (2020 r.). Po obronie rozprawy doktorskiej został zatrudniony Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki ds. Studiów w kadencji 2020-2024. Dr A. Smolarczyk jest autorem oraz współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych prezentowanych w czasopismach i na konferencjach, trzech skryptów uczelnianych, podręcznika i monografii naukowej. Uczestniczył w pracach naukowo-badawczych wykonywanych w ramach grantów (KBN, MNiSW, PBZ) i zleceń z przemysłu. Dr A. Smolarczyk jest beneficjentem pięciu Nagród Zespołowych i Indywidualnych Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Jego zainteresowania naukowe związane są z szeroko pojętą automatyką elektroenergetyczną, w tym: symulacjami zjawisk dynamicznych w systemach elektroenergetycznych, modelowaniem elementów systemu elektroenergetycznego, badaniem cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych.
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
24
Znaleziono: 1
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
24