MENU

Paweł Pijarski

Dr hab. inż. Paweł Pijarski, prof. uczelni jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Studia magisterskie ukończył w 2004 roku, jako najlepszy student na kierunku Elektrotechnika i został wyróżniony Medalem Politechniki Lubelskiej. W czerwcu 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w maju 2019 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Jego zainteresowania naukowe związane są z analizą i oceną warunków pracy systemu elektroenergetycznego, a także metaheurystycznymi metodami optymalizacji. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce. W swoim dorobku posiada również 1 autorską monografię oraz 6 monografii jako współredaktor i współautor rozdziałów. Brał udział w wykonywaniu 5 opinii (jako biegły) na zlecenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 30 analiz i prac badawczych oraz 140 ekspertyz dla przedsiębiorstw i instytucji związanych z elektroenergetyką. W większości tych prac pełnił funkcje kierownika. Był współwykonawcą 3 projektów badawczych finansowanych przez NCBiR.
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 3
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20