MENU

Agnieszka Gałuszka

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach; prowadzi badania w zakresie geochemii, biogeochemii i ochrony środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Zakładzie Geochemii i Ochrony Środowiska Instytutu Chemii UJK w Kielcach.

W 1999 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2002 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego z nauk o Ziemi w specjalności geologia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od kilku lat współpracuje z Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Zakładem Spektrometrii Mas Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i U.S. Geological Survey w Denver (Kolorado), prowadząc kompleksowe badania geochemiczne skał, gleb, wód, osadów i biowskaźników roślinnych w Polsce i USA (Alaska, Kolorado). Była głównym wykonawcą projektów badawczych U.S.–Poland Maria Curie-Skłodowska Joint Fund II (1994–1998) i USGS-UJK w Kielcach: „Distribution patterns of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) and trace elements in mosses, Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi, collected from different forest communities in Alaska and Eastern Europe” (od 2007 roku) oraz kilku grantów KBN i MNiSzW.

Autorka i współautorka 2 książek i ponad 50 publikacji krajowych i zagranicznych. Jej autorstwa są też tłumaczenia z języka angielskiego licznych publikacji z nauk o Ziemi, nauk biologicznych i ochrony środowiska. W latach 2003 i 2004 otrzymała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców a w 2006 roku – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Zanieczyszczenie powietrza a życie...

Książka (miękka)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20