MENU

Migaszewski Zdzisław M.

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach; geolog o specjalności geochemia, mineralogia i petrologia oraz ochrona środowiska. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970–1988 pracował w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach, początkowo na stanowisku dokumentatora złóż kopalin stałych, a od 1980 roku kierownika Wydziału Badań Podstawowych. W latach 1988–2003 był zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym. Od 1999 roku pracuje w Instytucie Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach na stanowisku profesora i kierownika Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska, a od 2002 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. naukowych.

Ukończył studia podyplomowe w 1973 i 1975 roku oraz studia doktoranckie w 1979 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym (obecnie Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na tymże Wydziale. W toku jest postępowanie w CK w sprawie nadania tytułu profesora z nauk o Ziemi w specjalności geologia.

Od 1994 roku współpracuje z U.S. Geological Survey (USGS) w Denver (Kolorado) w zakresie geochemii i biogeochemii środowiska. Był kierownikiem projektów badawczych U.S.–Poland Maria Curie-Skłodowska Joint Fund II (1994–1998) i USGS-UJK w Kielcach: „Distribution patterns of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) and trace elements in mosses, Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi, collected from different forest communities in Alaska and Eastern Europe” (od 2007 roku) oraz kilku grantów KBN i MNiSzW. W latach 2001–2002 pełnił funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Geologicznego. Był też członkiem Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (w latach 1998–2001) oraz Rady Geologicznej przy Ministrze Środowiska (w latach 1998–2005).

Tłumacz-anglista licznych publikacji z zakresu nauk o Ziemi, nauk technicznych i ochrony środowiska. Jego dorobek naukowy obejmuje 2 książki i około 150 publikacji krajowych i zagranicznych oraz kilkadziesiąt opracowań archiwalnych. W 2007 roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20