MENU

Alicja Kargulowa

Alicja Kargulowa profesor zwyczajny, związana z Uniwersytetem Gdańskim (magisterium i doktorat), Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Zielonogórskim i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Inicjatorka badań nad poradnictwem w Polsce, organizatorka ogólnopolskich seminariów naukowych dotyczących poradnictwa w latach 1979-1995, współautorka międzynarodowego sukcesu polskiego środowiska doradców badaczy i praktyków, jakim był zorganizowany przez prof. Bożenę Wojtasik Międzynarodowy Kongres IAEVG Doradca – profesja, pasja, powołanie, w Warszawie w 2002 r. Autorka, redaktorka i współredaktorka około 200 publikacji z zakresu poradoznawstwa, w tym Poradnictwo jako wiedza i system działań. Wstęp do poradoznawstwa (1986), Przeciw bezradności. Nurty-opcje-kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie (1996), O teorii I praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu (2004) (nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) Discourses of Counsellogy: Toward an Anthropology of Counselling (2016). Inicjator i redaktor naczelna dwujęzycznego czasopisma Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, powołanego przez Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze. Laureatka nagrody European Society for Vocational Designing and Career Counselling za osiągnięcia w badaniach nad poradnictwem (2016) i Medalu za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2017). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na możliwościach integrowania wiedzy poradoznawczej. Promotor ośmiu doktorów, w tym trzech uzyskało stopień doktora habilitowanego, a pozostali to pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 9
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Poradoznawstwo Kontynuacja dyskurs...

Książka (miękka)
Produkt niedostępny

O teorii i praktyce poradnictwa

Książka (miękka)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 9
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20