MENU

Dr hab. inż. Maciej Jaworski

Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się szczególnymi zagadnieniami termodynamiki (np. optymalizacją wymienników ciepła na gruncie II zasady termodynamiki) i wymiany ciepła (procesy transportu ciepła w różnych konfiguracjach akumulatorów ciepła, chłodzenie urządzeń elektronicznych, szybkozmienne pola temperatury w wyniku oddziaływań laserowych, pomiary właściwości termofizycznych materiałów do akumulacji ciepła). Stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie badań dotyczących zastosowań materiałów zmiennofazowych (PCM) w układach akumulacji ciepła i stabilizacji temperatury (w szczególności w układach chłodzenia elektroniki).

Jest autorem dwóch opatentowanych wynalazków dotyczących konstrukcji zasobników ciepła i radiatorów do chłodzenia procesorów. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych. Ma Wydziale MEiL prowadzi zajęcia z termodynamiki, wymiany ciepła i magazynowania energii.

Laureat 8 nagród JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, nagrody MNiSzW za współautorstwo podręcznika „Wybrane zagadnienia termodynamiki w ujęciu komputerowym” (Wyd. PWN), stypendium FIATa za rozprawę doktorską.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20