MENU

Katarzyna Znajdek

Swoją edukację akademicką rozpoczęła w roku 2002 podczas jednolitych studiów magisterskich na kierunku “Elektronika i Telekomunikacja” realizowanych na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. W trakcie studiów, od roku 2005 była członkiem Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników. W roku 2008 ukończyła studia uzyskując tytuł magistra inżyniera ze specjalnością “Technologie w Elektronice Użytkowej”. Jej praca dyplomowa obejmowała zagadnienia związane z fotowoltaiką i dotyczyła pomiarów oraz symulacji pracy ogniw słonecznych. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku “Technologie Optoelektroniki” realizowane przez Politechnikę Łódzką. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Informatyki (EEIA) w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych pod opieką promotorską prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lisika. W sierpniu 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne”, a we wrześniu decyzją Rady Wydziału EEIA uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Od października 2014 dr Katarzyna Znajdek jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym jako adiunkt w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Informatyki PŁ. Realizuje ona prace badawcze w obszarze technologii wytwarzania elastycznych ogniw słonecznych, mające na celu zwiększenie ich sprawności oraz poprawę parametrów optoelektrycznych. Tematyka jej zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia dotyczące nowych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych dla elastycznych półprzewodnikowych ogniw PV.

W ramach dotychczas zrealizowanych badań dr Katarzyna Znajdek opracowała nowe procesy technologiczne umożliwiające wykonanie elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie stabilnych związków półprzewodnikowych CdTe (tellurek kadmu) i CdS (siarczek kadmu). Aktualnie, wspólnie ze swoim zespołem badawczym opracowuje i optymalizuje procesy wytwarzania aktywnych warstw luminescencyjnych do konwersji energii, mających na celu poprawę parametrów cienkowarstwowych, elastycznych ogniw słonecznych. W tej tematyce prowadziła prace badawcze, które zaowocowały cyklem publikacji zaprezentowanym w postępowaniu habilitacyjnym. Jednym z głównych celów naukowych dr Katarzyny Znajdek jest wysoka funkcjonalność i efektywność wytwarzanych ogniw  PV oraz możliwość ich integracji z mobilnymi urządzeniami elektroniki użytkowej, elementami architektonicznymi, elementami ubioru, etc.

Dr Katarzyny Znajdek jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji, w tym artykułów w czasopismach naukowych, popularno-naukowych i referatów konferencyjnych. Posiada sześć zgłoszeń patentowych i dwa przyznane patenty krajowe. Recenzowała prace naukowe w czasopismach takich jak: “Solar Energy”, “Thin Solid Films”, “Applied Thermal Engineering” czy “Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics”. Pełni funkcje promotora pomocniczego w jednym otwartym przewodzie doktorskim, była promotorem 7 ukończonych prac dyplomowych magisterskich, w tym 3 międzynarodowych, oraz 8 prac inżynierskich. Uczestniczyła łącznie w 9 krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych (w tym dwa razy jako kierownik i dwa razy jako lider zespołu) oraz 3 międzynarodowych projektach edukacyjnych Erasmus Plus dotyczących programów i inicjatyw związanych z nowoczesnymi metodami kształcenia na poziomie akademickim. Jest laureatką szeregu nagród naukowych, konferencyjnych oraz stypendystką w programach krajowych i europejskich, m. in. stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca, stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnego młodego naukowca, nagrody za najlepszą pracę na międzynarodowej konferencji Energy Future (EF3): Fundamental and Applied Science for Alternative Energy Technologies w Sydney (Australia), nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości, stypendium Rządu Francuskiego na pobyt badawczy we Francji i inn.

W swojej pracy badawczej i działalności dydaktycznej dr Katarzyny Znajdek współpracuje lub współpracowała między innymi z takimi jednostkami jak INSA Lyon we Francji, University of Vigo w Hiszpanii, Tallinn University of Technology TalTech w Estonii, University College London w Wielkiej Brytanii, University of Alberta w Kanadzie, University of Tromsø (the Arctic University of Norway) w Norwegii czy Australian National University.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20