MENU

Maciej Sibiński

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, oraz pracownikiem Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, który od ponad dwudziestu lat poświęcił swoje badania tematyce technologii wytwarzania, pomiarom parametrów i konstrukcji systemów fotowoltaicznych. Od momentu obrony wyróżnionej pracy doktorskiej w roku 2008 głównym zagadnieniem jego prac było badanie roli warstw transparentnych w ogniwach słonecznych różnych typów. Temu tematowi poświęcona została również złożona w roku 2014 rozprawa habilitacyjna, zatytułowana: „Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych transparentnych warstw przewodzących w charakterze kontaktów elastycznych ogniw słonecznych”. W trakcie swojej pracy dr hab. inż. Maciej Sibiński nawiązał współpracę z licznymi ośrodkami naukowymi w Politechnice Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk (Instytut Maszyn Przepływowych im Szewalskiego w Gdańsku), Instytucie Elektrotechniki (Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu), Politechnice Warszawskiej a także Institut des Nanotechnologies de Lyon prowadząc wspólne badania i projekty naukowe.

Profesor Maciej Sibiński był uczestnikiem łącznie osiemnastu międzynarodowych i krajowych projektów naukowych oraz kierownikiem lub głównym wykonawcą pięciu z nich. Prace te zaowocowały przygotowaniem 37 publikacji z listy JCR o współczynniku cytowalności równym średnio 5,33 cytowań /publikacja a także przygotowaniem 8 wniosków patentowych i jednego wniosku o zastrzeżenie wzoru użytkowego, zakończonych do dnia dzisiejszego udzieleniem 6 patentów.  Ponadto Maciej Sibiński jest autorem 7 rozdziałów w monografiach, oraz 34 artykułów prezentowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz ponad 90 wystąpień na konferencjach naukowych.

Jego działalność naukowa była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana poprzez przyznanie między innymi pierwszego miejsca w konkursie SNT-NOT na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 1998/99 w Politechnice Łódzkiej, wyróżnienie w Konkursie Młodych Pracowników Nauki przyznane przez Komitet Naukowy VII Konferencji ELTE 2000, zwycięstwo w konkursie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na Stypendium Konferencyjne III edycji w roku 2003, przyznanie stypendium POKL dla młodego doktora w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej 2009 oraz przyznanie Medalu Brązowego Za Długoletnią Służbę w roku 2010 oraz Brązowego Krzyża Zasługi w roku  2018. Maciej Sibiński jest również członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, oraz stowarzyszeń naukowych. Pełni również rolę Przewodniczącego Komitetu Naukowego międzynarodowego czasopisma Acta Innovations, znajdującego się na liście SCOPUS.

Dr hab. inż. Maciej Sibiński jest autorem kilkudziesięciu recenzji artykułów, książek oraz projektów naukowych w ramach konkursów polskich i międzynarodowych a także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Łódź oraz członkiem IMAPS Polska.  W swojej pracy dydaktycznej był promotorem ponad 40 prac magisterskich i inżynierskich  a także promotorem w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Sawickej-Chudy pt: Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne na bazie struktur tlenku tytanu i tlenku miedzi” oraz promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Znajdek pt.: „Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne”. Oba przewody doktorskie zakończono obroną z wyróżnieniem. Ponadto Maciej Sibiński jest autorem programów wielu przedmiotów oraz dwóch bloków przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii i fotowoltaiką, które od swojego powstania są regularnie wybierane przez studentów studiów inżynierskich.

W trakcie swojej pracy Maciej Sibiński podnosił również kwalifikacje zawodowe między innymi poprzez odbycie dwutygodniowego szkolenia w ramach projektu SOLTRAIN-Solar-Training (6 program ramowy UE), zakończone przyznaniem certyfikatu instruktora w roku 2004 czy uzyskanie certyfikatu nauczyciela w systemie e-learning w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym w roku 2008. Prowadził także liczne szkolenia i kursy branżowe z zakresu fotowoltaiki.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20