MENU

Sławomir Juszczyk

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk jest kierownikiem Zakładu Bankowości oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Był również kierownikiem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Dotychczasowe obszary jego zainteresowań naukowych to: ekonomia spółdzielczości, ekonomika rolnictwa, polityka gospodarcza, finanse oraz zarządzanie bankiem. Obecnie jego główne zainteresowania badawcze dotyczą bankowości spółdzielczej i komercyjnej. Wykłada bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie instytucjami kredytowymi oraz zarządzanie bankiem spółdzielczym. Ma duże doświadczenie praktyczne i teoretyczne, w tym we współpracy z administracją spółdzielczą, samorządową, rządową, bankami, przemysłem oraz Parlamentem Europejskim. W latach 2010-2014 był konsultantem FAO. Odbył liczne staże naukowe. W 2015 roku podjął współpracę z University of Arkansas w zakresie m.in. kredytowania przez banki rozwoju farm oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2016 roku na University of Vaasa prowadził wykłady i konsultacje dla doktorantów oraz zajmował się sprawami dotyczącymi finansowania badań oraz innowacji w gospodarce. Wypromował dotychczas sześciu doktorów, a sześć kolejnych przewodów doktorskich pod jego kierunkiem jest w przygotowaniu. Był ponadto promotorem ponad 200 prac magisterskich i licencjackich, recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, przewodniczącym Komisji ds. Postępowania o Nadanie Tytułu Naukowego Profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji (w tym 15 opracowań zwartych).

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Finanse agrobiznesu - Outlet

Książka (miękka)
Produkt niedostępny

Finanse agrobiznesu - Outlet

Książka (miękka)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20