MENU

Stanisław Czapp

DR HAB. INŻ. STANISŁAW CZAPP

profesor uczelni, Politechnika GDAŃSKA
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Stanisław Czapp jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.  Tu uzyskał dyplom magistra inżyniera (1996), stopień doktora (2002) i doktora habilitowanego (2010).

Jego działalność jest związana z instalacjami, urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególności ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym.

Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii.

Jest rzeczoznawcą SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne.

Współpraca z przemysłem i liczne osiągnięcia praktyczne, przykładowo:

  • uzyskanie 5 patentów w zakresie elektroenergetyki
  • badania i wdrożenia w PKP Polskie Linie Kolejowe SA czy ENERGA Operator SA

  • liczne ekspertyzy techniczne na zamówienie podmiotów polskich i zagranicznych
  • wykłady zamawiane dla Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa
ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 2
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 2
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20