MENU

Sylwia Bródka

Sylwia Bródka jestem pracownikiem naukowym Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku uzyskała stopnia doktora Nauk o Ziemi. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi badania na temat: teorii i metod oceny środowiska przyrodniczego, podziałów i klasyfikacji krajobrazu, przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i turystyki, rozwoju koncepcji zarządzania środowiskiem oraz jej praktycznych zastosowań. Opublikowała ponad 90 prac naukowych: monografie naukowe (4) i rozdziały w monografiach (38), artykuły naukowe (26) oraz wiele opracowań i ekspertyz wdrożeniowych). Brała udział w projektach badawczych w charakterze kierownika lub wykonawcy. Jest współautorką podręczników akademickich z zakresu przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego (Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wyd. Nauk. PWN, 2014) oraz metod i technik waloryzacji zasobów przyrodniczych (Praktyczne aspekty oceny środowiska przyrodniczego, Bogucki Wyd. Nauk., 2010).

Od wielu lat współpracuje z instytucjami ochrony środowiska i władzami samorządowymi województwa wielkopolskiego oraz jest członkiem zespołów eksperckich wspierających działania związane z zarządzaniem środowiskiem w regionie - Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu oraz Rady Naukowej Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego. W 2017 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne (nagroda za opracowanie zespołowe pt. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań). W ostatnich latach uzyskała również od Rektora UAM nagrody indywidualne i zespołowe za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu procesu dydaktycznego na rodzimym wydziale jako członek rad programowych ds. kierunków studiów Zarządzanie środowiskiem oraz Gospodarka przestrzenna.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 7
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 7
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20