MENU
Waldemar Kamrat

Waldemar Kamrat

Profesor  tytularny (2006 r.), pracownik Politechniki Gdańskiej, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Katedry Elektroenergetyki, absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektryczny - 1977 r.), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiki Produkcji -1982 r.), specjalizujący się w zagadnieniach elektroenergetyki/ciepłownictwa/gazownictwa, posiadający  ponad  40-letni staż pracy zawodowej, w tym ponad 20 lat jako pełnoetatowy nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa (generał górniczy gazownictwa). 

Przez wiele lat pracował   w przemyśle  na stanowiskach kierowniczych, budując obiekty energetyczne (w kraju i za granicą). Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach i radach nadzorczych dużych firm energetycznych).

Pełnił/pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju Politechniki Gdańskiej w kadencji 2008/2012, Kierownika Zespołu Badawczego Elektrowni i Gospodarki Energetycznej w Katedrze Elektroenergtyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (2000-2020), a poza macierzystą Uczelnią  działał/działa między innymi: Członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego MNiSW ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r.); Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003 r.); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo  indeksowane  przez Cambridge Scientific Abstracts ), Cagliari / Kanada; Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców  Polskich w  CEEP w Brukseli (2004-2006); Vice-prezes Zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); Członek Rad Naukowych czasopism: Energetyka, Rynek Energii.

Posiada  Medal „Za zasługi w rozwoju elektroenergetyki”  im. A. Hoffmana SEP – 2002 r., Złoty Medal „Za długoletnią służbę” - 2017 r., Medal „Zasłużony dla Energetyki” – 2018 r.; Srebrną  Odznakę IGG – 2008 r., Złoty Krzyż Zasługi -2018 r., Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości” (2019) oraz prestiżowy medal im. Michała Doliwo – Dobrowolskiego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju energetyki polskiej i światowej (2022).

W działalności organizacyjnej i eksperckiej  profesor  współpracuje ściśle z samorządami i środowiskami  gospodarczymi: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowa Izba Gospodarcza.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Budownictwo elektroenergetycznej i...

Książka (twarda)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20