MENU

Witold Danikiewicz

Prof. dr hab., ukończył studia i uzyskał doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 1982 r. pracuje w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W początkowym okresie swojej kariery naukowej zajmował się badaniami w obszarze syntezy organicznej. Po powrocie ze stażu podoktorskiego w USA, w 1989 r. podjął pracę w Zespole Spektrometrii Mas IChO PAN, a od 1992 r. jest jego kierownikiem. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2005 – tytuł profesora nauk chemicznych.

          Aktualne zainteresowania naukowe prof. Danikiewicza obejmują badania mechanizmów reakcji jonów z cząsteczkami obojętnymi w fazie gazowej i badania mechanizmów fragmentacji biomolekuł, a także rozwijanie zastosowań spektrometrii mas w analizie zanieczyszczeń leków i innych produktów dostępnych na rynku oraz w badaniach związków organicznych obecnych w atmosferze.

          Prof. Danikiewicz jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wyniki swoich badań prezentował na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych, a kilka takich konferencji organizował i im przewodniczył. Był promotorem 9 prac doktorskich z dziedziny spektrometrii mas. W ramach działalności dydaktycznej od 1995 r. prowadził wykłady ze spektrometrii mas dla doktorantów IChO PAN, które od 2008 r. zostały rozszerzone o zastosowania innych metod spektralnych w chemii organicznej. Równolegle prowadził i nadal prowadzi wykłady ze spektrometrii mas na różnych uczelniach wyższych i w instytutach naukowych.

          Od wielu lat zajmuje się także działalnością dydaktyczną na poziomie szkoły średniej. Jest autorem lub współautorem kilkunastu podręczników do chemii dla liceów i techników, a także zbiorów zadań z olimpiad chemicznych.

          W wolnych chwilach pasjonuje się fotografią przyrodniczą, w tym także podwodną.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 12
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Chemia Związki organiczne Podręczn...

Książka (miękka)
Produkt niedostępny

Chemia Związki organiczne Podręczn...

Książka (miękka)
Produkt niedostępny
Znaleziono: 12
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20