MENU

Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB. Od 2008 r. pełni funkcję rektora. Animatorka działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości rodzinnej, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania innowacjami, reputacją, jak również zarządzania kompetencjami, odpowiedzialnego przywództwa, zarządzania w kulturze, zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcje zastępcy redaktora naczelnego międzynarodowego czasopisma Cultural Management: Science and Education oraz przewodniczącej Komitetu Naukowego Security Forum. Jest członkiem Rady Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Rady Programowej Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od kilkunastu lat aktywnie działa na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet m.in. jako członek European Woman Rectors Assosciation i Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Jest wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (przewodnicząca Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem).

Uczestniczy w pracach Rady Nadzorczej Polskiej Unii Edukacyjnej (Konfederacja Lewiatan). Angażuje się w działania na rzecz rozwoju regionu oraz współpracy nauka – biznes poprzez uczestnictwo w Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Komitecie Sterującym Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz Radzie Programowej Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”. Aktywnie działa w Komisji Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Oddziału PAN w Katowicach.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 8
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20