MENU

Jarosław Gryz

PROF. DR HAB. JAROSŁAW GRYZ

prorektor Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj)

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor oraz doktor habilitowany nauk politycznych, profesor nauk społecznych. Zainteresowania naukowe koncentruje na bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym. W latach 1995–2000 pracownik Departamentu Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON. W latach 2001–2016 pracownik Akademii Obrony Narodowej, obecnie Akademii Sztuki Wojennej.
 
W swojej karierze zawodowej związany z ośrodkami naukowymi: Warszawy, Łodzi, Rzeszowa. Uczestnik Science for Peace and Security Programme Sojuszu Północnoatlantyckiego, współprowadzący specjalistycznych kursów ww. organizacji oraz United States Institute for Peace.

Autor i współautor licznych publikacji i prac poświęconych problematyce bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, ostatnie to: J. Gryz, A. Nowakowska – Krystman, Ł. Boguszewski, Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2017. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel (red.) Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2018. J. Gryz, S. Gromadzki, Przeciwdziałanie suszy. Retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2021.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 17
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 17
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20