MENU

Sławomir Szymaniec

Profesor zwyczajny Politechniki Opolskiej. Urodził się w Opolu w roku 1949. W roku 1972 ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektroakustyka. Pracę zawodową rozpoczął 15.07.1972 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Nowy Wirek” w Rudzie Śląskiej. Z dniem 1.10.1974 roku podjął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu na Wydziale Elektrycznym w Zakładzie Automatyki i Elektroniki jako starszy asystent. Doktoryzował się w roku 1985 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uzyskał wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych trójfazowych”.  

 

Działalność naukowa związana jest z następującymi grupami tematycznymi: badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń, badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami indukcyjnymi, badania diagnostyczne turbozespołów, badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych oraz silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC, badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych, nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących, aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych, monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych.  

 

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec brał udział w realizacji 42 prac naukowo - badawczych umownych dla przemysłu. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jest autorem bądź współautorem 41 ekspertyz i doradztw technicznych oraz około 1400 prac technicznych dla przemysłu. Współautor 6 patentów. Jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich brał udział w opiniowaniu wielu awarii maszyn elektrycznych.  

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec jest twórcą znanej w Polsce i zagranicą Opolskiej Szkoły Diagnostyki Maszyn i Napędów Elektrycznych. W ramach tej Szkoły zorganizował Zespół badawczy uczelniano – przemysłowy zajmujący się eksploatacją i diagnostyką maszyn elektrycznych i kieruje Jego pracą.  

 

Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące opracowania kompleksowych metod diagnozowania maszyn elektrycznych on-line i off-line w warunkach przemysłowych. Zwieńczeniem pracy naukowo-badawczej Sławomira Szymańca było uzyskanie 24.01.2008 roku stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności Maszyny Elektryczne. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki krajowej. Jury Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy Siemens, za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych w uznaniu oryginalnych elementów naukowych w pracy, które wywierają istotny wpływ na rozwój nauki i w uznaniu walorów praktycznych pracy przyznało nagrodę badawczą dr hab. inż. Sławomirowi Szymańcowi. Nagrodzono pracę: „Diagnostyka maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” w 2010 roku. Nagroda Siemensa jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami. Decyzją Prezydenta RP w dniu 15.04.2015 roku uzyskał tytuł profesora.  

 

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec był promotorem w 5 zamkniętych przewodach doktorskich. Sprawował opiekę naukową nad 1 habilitantem. Wyniki badań uzyskane w 4 przewodach doktorskich zostały wdrożone w przemyśle. Jest promotorem w 2 otwartych przewodach doktorskich. Jest autorem 260 artykułów i referatów zamieszczonych w renomowanych czasopismach naukowych. Jest członkiem komitetów naukowych konferencji międzynarodowych oraz konferencji krajowych. Członek Komisji Energetyki PAN, Oddział w Katowicach.  

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec wypromował 136 Absolwentów. Był promotorem 104 prac dyplomowych stojących na bardzo wysokim poziomie, w większości wykonywanych przy użyciu bardzo nowoczesnej aparatury badawczej w zakładach przemysłowych dla potrzeb przemysłu krajowego. Prace te były wielokrotnie nagradzane na Konkursach SEP. Jego biografia znajduje się w Oxford Encyclopedia -”Encyklopedia Osobistości RP”, edycja 2017, 2018. 

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 4
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20