MENU

Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1838. Tom 2, część 1

(eBook)
0.00  [ 0 ocen ]
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
 • Druk: Warszawa, 2017

 • Redakcja naukowa: Hanna Wróblewska-Straus, Zbigniew Skowron, Zofia Helman

 • Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 • Formaty:
  PDF
  (Watermark)
  Watermark
  Znak wodny czyli Watermark to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie najbardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.

Dostępne formaty i edycje
Rok wydania
Cena
Cena katalogowa: 35,70 zł
30,70
Dodaj do schowka
Dostępność: online po opłaceniu
Produkt elektroniczny Plik do pobrania po realizacji zamówienia

Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1838. Tom 2, część 1

Drugi z trzech tomów korespondencji Fryderyka Chopina, bogato ilustrowany, m.in. autografami listów, opatrzony indeksami, wykazami źródeł, miscellaneami, bibliografią i notami biograficznymi postaci związanych z artystą.

Kryterium podziału listów stanowią najważniejsze cezury w życiu i działalności twórczej Chopina. Jest to korespondencja związana z latami młodzieńczymi kompozytora oraz z okresem spędzonym za granicą po upadku powstania listopadowego aż do przyjazdu Chopina do Paryża wczesną jesienią 1831 roku, jak również z początkiem stałych letnich pobytów kompozytora w posiadłości George Sand w Nohant.

Tom pierwszy, wydany przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2009, obejmował listy Chopina pisane od grudnia 1816 do września 1831 roku.

Tom drugi ukazuje się w dwóch woluminach, które obejmują:
część 1 — listy pisane od listopada 1831 do września 1838 roku,
część 2 — listy pisane od listopada 1838 do maja 1839 roku.

Listy zawarte w 1. części drugiego tomu Korespondencji Fryderyka Chopina dokumentują pierwsze lata pobytu Chopina w stolicy Francji, kiedy nikomu nieznany kompozytor-pianista z Warszawy, dzięki talentom towarzyskim oraz rosnącemu uznaniu dla jego twórczości i sztuki pianistycznej, zdobywał stopniowo miejsce w kręgu paryskiej elity artystycznej i polskiej Wielkiej Emigracji. Duże zainteresowanie badaczy budzą listy, które świadczą o przyjacielskich kontaktach Chopina z wybitnymi kompozytorami niemieckimi – Felixem Mendelssohnem Bartholdym i Robertem Schumannem. Szczególne znaczenie ma korespondencja z Marią Wodzińską i jej matką, będąca świadectwem rodzącego się uczucia Chopina do Marii i związanych z nią planów małżeńskich, które miały ostatecznie przynieść Fryderykowi bolesne rozczarowanie. W tym kontekście pojawia się słynne, lapidarne wyznanie George Sand pod adresem Chopina: „On vous adore”, zapowiadające nowy, a zarazem najważniejszy rozdział w jego doświadczeniach uczuciowych.

Listy zawarte w 2. części drugiego tomu Korespondencji Fryderyka Chopina dokumentują niezwykle ważne doświadczenie w życiu kompozytora, jakim była podróż na Majorkę z George Sand i jej dziećmi. Są tu m.in. listy do Juliana Fontany, będące kroniką majorkańskich wrażeń Chopina, opisem okoliczności powstania jednego z jego najsłynniejszych dzieł – cyklu Preludiów op. 28, a także świadectwem dramatycznego zaostrzenia się choroby artysty pod koniec pobytu w Valldemossie i podczas powrotnego rejsu do Barcelony. Ta część korespondencji dotyczy długiej rekonwalescencji Chopina w Marsylii pod troskliwą opieką George Sand, która właśnie wtedy podjęła ważną decyzję dotyczącą przyszłości swego związku z kompozytorem, zabierając go na pierwszy letni pobyt w Nohant. W tym okresie też jej nagła fascynacja Chopinem, o czym pisała w słynnym liście-rzece do Wojciecha Grzymały (zob. Miscellanea), przeobraziła się w stałe i głębokie uczucie, które zaważyło nie tylko na życiu artysty, lecz również na jego twórczości.

NAGRODY
Tom 2 książki Korespondencja Fryderyka Chopina 1831-1839 otrzymał:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ im. Księdza Edwarda Pudełki przyznaną przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych,
WYRÓŻNIENIE w konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2017 przyznane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek,
WYRÓŻNIENIE w konkursie ACADEMIA 2018 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej za opracowanie edytorskie.

*********

Correspondence of Fryderyk Chopin. Volumen 2 (1831-1838), part 1

The second volume of correspondence of Fryderyk Chopin, richly illustrated with autographs of letters, including indexes, miscellanea, bibliography and biographical notes of the people related to the artist. It includes the correspondence from the composer’s youth and the time spent abroad after the fall of the November Uprising, until Chopin’s arrival in Paris in the early autumn of 1831, as well as his first regular summer stays in George Sand’s house in Nohant.

*********

Zofia Helman (ur. 1937) – polska muzykolog, honorowy członek Związku Kompozytorów Polskich. W latach 1954–1959 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. Zofii Lissy, w 1967 roku obroniła pracę doktorską Technika dźwiękowa w utworach Karola Szymanowskiego, a w 1980 roku habilitowała się na podstawie książki Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku. Od 1991 jest profesorem.
W latach 1959-2007 pracowała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego dyrektorem była w latach 1991–1996. Gościnnie wykładała w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na uniwersytetach w Moguncji, Ljubljanie, Genewie i w Konserwatorium w Pekinie. Członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN (od 1981). Zasiada w Zarządzie Fundacji im. Karola Szymanowskiego (od 1996). Brała lub bierze udział w pracach komitetów redakcyjnych „Polish Art Studies”, „Théâtre, Opéra, Ballet” (Paryż), „Przeglądu Muzykologicznego” i Encyklopedii Muzycznej PWM. Członek wielu stowarzyszeń muzycznych i muzykologicznych, m.in.: International Musicological Society, Robert-Schumann-Gesellschaft w Düsseldorfie, Gesellschaft für Musikforschung w Kassel, Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Ballet, Związku Kompozytorów Polskich, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Collegium Invisibile.
Za działalność naukową została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia (1986), Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (1988), Nagrodą „Clio” Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2000), Nagrodą im. Karola Szymanowskiego (2002), Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), honorowym członkostwem Związku Kompozytorów Polskich (2009).
Autorka książek: "Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku" (Kraków, PWM 1985), "Roman Palester. Twórca i dzieło" (Kraków, Musica Iagellonica 1999), współautorka nowego wydania "Korespondencji Fryderyka Chopina" (wspólnie ze Zbigniewem Skowronem i Hanną Wróblewską Straus): t. 1, 1816–1831 (Warszawa 2009), t. 2, cz. 1 i 2, 1831-1839 (Warszawa 2017)).

---------

Zbigniew Skowron (ur. 1950) – polski muzykolog, od 1990 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz, badacz biografii i epistolografii Fryderyka Chopina i twórczości Witolda Lutosławskiego. Doktoryzował się w 1986 na podstawie rozprawy Dzieło, twórczość, percepcja – w refleksji wybranych przedstawicieli awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, a habilitował w 1994 roku na podstawie rozprawy Geneza i rozwój nowej muzyki w Stanach Zjednoczonych. Prócz ścieżki muzykologicznej zdobył magisterium filologii polskiej (pod kierunkiem prof. Andrzeja Lama) oraz teorii muzyki przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kotońskiego). W 2001 roku został redaktorem naczelnym „Przeglądu Muzykologicznego” – rocznika Instytutu Muzykologii UW (ostatni zeszyt nr 10 wydany został w 2015). Od 2016 roku dyrektor Instytutu Muzykologii UW.
Jego zainteresowania naukowe obejmują dzieje nowożytnej myśli o muzyce, estetyczne aspekty twórczości muzycznej drugiej połowy XX wieku, twórczość Witolda Lutosławskiego oraz biografistykę i epistolografię chopinowską.
Autor książek: "Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku" (Warszawa 1989, II wyd. 2013, III wyd. 2016), "Nowa muzyka amerykańska" (Kraków 1995, II wyd. 2012), "Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau" (Warszawa 2010). Redaktor prac zbiorowych: "Styl i estetyka twórczości Witolda Lutosławskiego" (Kraków 2000), "Lutosławski Studies" (Oksford 2001), "Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszłości i teraźniejszości" (Kraków 2007). Wydał edycje krytyczno-źródłowe: "Witold Lutosławski, Zapiski" (Warszawa 2008), "Lutosławski on Music" (Lanham, Maryland 2007), "Witold Lutosławski, O muzyce. Pisma i wypowiedzi" (Gdańsk 2012), "Korespondencja Fryderyka Chopina" (wspólnie z Zofią Helman i Hanną Wróblewską Straus): t. 1, 1816–1831 (Warszawa 2009), t. 2, cz. 1 i 2, 1831-1839 (Warszawa 2017).

---------

Hanna Wroblewska-Straus – polska historyk sztuki. Kustosz i kierownik Muzeum w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina. Jej publikacje wielokrotnie ukazywały się w "Roczniku Chopinowskim", ale również i w "Ruchu Muzycznym". Dzięki jej pomocy w 1976 roku ustalono, że na terenie NRD znajdował się długo poszukiwany obraz autorstwa Ambrożego Miroszewskiego z 1829 roku, przedstawiający Izabelę, siostrę Fryderyka Chopina.
Wybrane publikacje: "Chopin i jego ziemia" (z J. Kańskim i A. Zborskim, Intrepress, 1979), "Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie" (katalog, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1980), "A więc konkurs. Wspomnienia twórcy Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich" (z Jerzym Żurawlewem, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina / Wyd. Ministerstwa Kultury i Sztuki, 1995), "Korespondencja Fryderyka Chopina" (wspólnie z Zofią Helman i Zbigniewem Skowronem): t. 1, 1816–1831 (Warszawa 2009), t. 2, cz. 1 i 2, 1831-1839 (Warszawa 2017).

 • Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.
  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.
  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
 • Ważne informacje techniczne
  Minimalne wymagania sprzętowe:
  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  Pamięć operacyjna: 512MB
  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  Minimalne wymagania oprogramowania:
  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
  Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
  Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Od redakcji 13
Nota edytorska 17
Wykaz skrótów 29

LISTY 31
89. Do Norberta Alfonsa Kumelskiego w Berlinie, Paryż, 18 listopada 1831 33

90. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskami Izabelli i Ludwiki Chopin, Warszawa, 27[–29 lub 30] listopada 1831 55

91. Józef Elsner do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, 27 listopada 1831 77

92. Antoni Orłowski do rodziny w Warszawie z dopiskami Fryderyka Chopina i Mikołaja Grekowskiego, [Paryż], 29 listopada 1831 84

93. Ludwik Piotr Norblin do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 8 grudnia 1831 89

94. Do Tytusa Woyciechowskiego we Lwowie, Paryż, 12 grudnia 1831 90

95. Do Józefa Elsnera w Warszawie, Paryż, 14 grudnia 1831 116

96. Do Tytusa Woyciechowskiego we Lwowie, Paryż, 25 grudnia 1831 128

97. Girolamo Ramorino do Fryderyka Chopina w Paryżu via Catherine Limond, [Paryż, 30 grudnia 1831?] 138

98. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Ludwiki Chopin, [Warszawa], 24 lutego 1832 143

99. Do Société des concerts du Conservatoire de Paris, Paryż, 13 marca 1832 146

100. Do Józefa Nowakowskiego w Warszawie, Paryż, 15 kwietnia 1832 150

101. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z fragmentem dopisku Ludwiki Chopin, [Warszawa], 28 czerwca 1832 157

102. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, krótko po 21 lipca 1832] 160

103. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, jesień 1832] 168

104. Do Ferdinanda Hillera we Frankfurcie z dopiskiem Franza Liszta, Paryż, 2 sierpnia 1832 170

105. Ludwik Piotr Norblin do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 9 września 1832 185

106. Do Józefa Kalasantego Jędrzejewicza w Warszawie, Paryż, 10 września 1832 186

107. Anna Liszt do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 20 października [1832] 190

108. Józef Elsner do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, 13 listopada 1832 192

109. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Józefa Kalasantego Jędrzejewicza, [Warszawa, między 13 a 22 listopada 1832] 201

110. Do François Guizota w Paryżu, Paryż, 31 grudnia 1832 207

111. Do Dominika Dziewanowskiego w Berlinie, [Paryż, 7 stycznia 1833] 211

112. Do Adama Jerzego Czartoryskiego, prezesa Towarzystwa Literackiego Polskiego w Paryżu, [Paryż], 16 stycznia 1833 219

113. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z fragmentem dopisku Izabelli Chopin, [Warszawa, 15 lutego 1833] 224

114. Henri Herz do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, przed 17 lub 24 marca 1833] 230

115. Anne-Françoise-Hippolyte Boutet (Panna Mars) do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, kwiecień 1833] 232

116. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Antoniego Barcińskiego, [Warszawa], 13 kwietnia 1833 234

117. Marie d’Agoult do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 13 czerwca 1833?] 240

118. Franz Liszt, Fryderyk Chopin i Auguste Franchomme do Ferdinanda Hillera we Frankfurcie, [Paryż], 20 czerwca 1833 243

119. Marie d’Agoult do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Croissy, czerwiec–lipiec 1833?] 261

120. Maria Broel Platerowa do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, czerwiec 1833 – 23 września 1836] 264

121. Ernest Legouvé do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, czerwiec 1833 – 23 września 1836] 265

122. Do Auguste’a Franchomme’a w Tours, [Tours, na przełomie sierpnia i września 1833] 267

123. Do Auguste’a Franchomme’a w Tours, [Paryż], 14–18 [września 1833] 271

124. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 28 października 1833 279

125. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 27 listopada 1833 282

126. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskami Izabelli Chopin, Antoniego Barcińskiego i Michała Skarbka, [Warszawa, 7 grudnia 1833] 284

127. Franz Liszt do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, grudzień 1833 – grudzień 1834?] 294

128. François-Joseph Fétis do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, styczeń 1834 296

129. Do François-Josepha Fétisa w Paryżu, [Paryż, styczeń lub luty 1834] 297

130. Adolphe Crémieux do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 13 lutego 1834 300

131. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Warszawa, krótko po 18 marca 1834] 305

132. Do Honorine Lambert w Paryżu, [Paryż, pierwsze miesiące? 1834] 309

133. Charles Alkan do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, 3 kwietnia 1834 lub po 18 lutego 1835] 313

134. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, tuż przed 12 kwietnia 1834] 320

135. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Izabelli Chopin, Warszawa, 26 kwietnia 1834 324

136. Hector Berlioz do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Montmartre, między 1 a 4 maja 1834] 333

137. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 13 maja 1834 336

138. Fragment listu Ferdinanda Paëra do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 17 maja 1834 338

139. Ferdinand Hiller do Reginy Hiller w Paryżu z dopiskami Fryderyka Chopina i Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego, Düsseldorf, 22 maja 1834 339

140. Fragment listu Ferdinanda Hillera do Reginy Hiller w Paryżu z dopiskiem Fryderyka Chopina, [na statku Düsseldorf–Kolonia, 22 maja 1834] 349

141. Do Feliksa Wodzińskiego w Genewie, Paryż, 18 lipca 1834 355

142. Adam Mickiewicz do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, po 22 lipca – grudzień 1834] 358

143. Marie Pleyel do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, po 14 sierpnia 1834] 361

144. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Ludwiki Jędrzejewiczowej i fragmentem dopisku Izabelli Chopin, [Warszawa], 7 września 1834 365

145. Józef Elsner do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, 14 września 1834 374

146. Józef Dwernicki do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 13 października 1834 379

147. Jules Janin do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, krótko przed 5 listopada 1834] 384

148. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Warszawa, 24 listopada 1834] 388

149. Frédéric Kalkbrenner do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 28 grudnia [1834] 391

150. Hector Berlioz do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 1834 – maj 1835] 394

151. Auguste Franchomme do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, lipiec 1834 – czerwiec 1836] 395

152. Do Charles’a Valentina Alkana w Paryżu, [Paryż, 1834 – marzec 1837] 397

153. Marie d’Agoult do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 23 stycznia [1835] 402

154. Ferdinand Hiller do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 2 lutego 1835?] 404

155. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Ludwiki Jędrzejewiczowej, Warszawa, 9 lutego 1835 408

156. Do Fromentala Halévy’ego w Paryżu, [Paryż, 19 lutego 1835?] 417

157. Józef Bem do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 27 lutego 1835 421

158. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, Genewa, 28 lutego 1835 427

159. Eliza Filipowicz do Fryderyka Chopina w Paryżu, Bruksela, 9 marca 1835 429

160. Adèle Raimbaux do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 1 kwietnia 1835 435

161. Aleksander Jełowicki do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 3 kwietnia 1835] 442

162. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Warszawa, 11 kwietnia 1835] 448

163. Wojciech Żywny do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, 12 czerwca 1835 453

164. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 30 czerwca 1835 459

165. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 3 lipca 1835 464

166. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Maurice Schlesinger w Paryżu, Paryż, 7 sierpnia 1835 466

167. Mikołaj Chopin do rodziny w Warszawie z dopiskiem Fryderyka Chopina, Karlsbad, 16 sierpnia [1835] 468

168. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Dreźnie, [Rumburg (Rumburk)], 14 września [1835] 479

169. Maria Ludwika Karolina księżna saska do Fryderyka Chopina w Dreźnie, [Drezno, 20 września 1835] 483

170. Maria Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Drezno, po 26 września – październik 1835] 485
171. Towarzystwo Politechniczne Polskie do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 31 paźdz[iernika 1835] 492

172. Do Auguste’a Franchomme’a w Paryżu, [Paryż, listopad 1835] 494
173. Do Auguste’a Léo w Paryżu, [Paryż, listopad 1835] 499
174. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 14 listopada 1835 501

175. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 26 listopada 1835 503

176. Józef Bem do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 5 grudnia 1835 505

177. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskami Izabelli Barcińskiej i Ludwiki Jędrzejewiczowej, Warszawa, 15 grudnia 1835 508

178. Henri Herz do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, ostatnie miesiące 1835 – pierwsza połowa marca 1836] 517

179. Do Honorine Lambert? w Paryżu, [Paryż, 1835 lub 1836] 521

180. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, 9 stycznia 1836 524

181. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 9 stycznia 1836 530

182. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 29 stycznia 1836 532

183. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], sobota [30 stycznia 1836] 534

184. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, Drezno, 5 lutego 1836 538

185. Do Antoniego Barcińskiego w Warszawie z dopiskiem Jana Matuszyńskiego, Paryż, 14 marca 1836 541

186. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 18 marca 1836?] 544

187. François-Joseph Fétis do Fryderyka Chopina w Paryżu, Bruksela, 25 marca 1836 546

188. Do François-Josepha Fétisa w Brukseli, Paryż, [27 marca 1836] 548

189. Felix Mendelssohn Bartholdy do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Roberta Schumanna, Lipsk, 28 marca 1836 552

190. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Christian Rudolph Wessel & Co. w Londynie, Paryż, 6 kwietnia 1836 563

191. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 9 kwietnia 1836 567

192. Ludwika Jędrzejewiczowa do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskami Mikołaja Chopina i Antoniego Barcińskiego, [Warszawa], 8 maja 1836 568

193. Mikołaj Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu, Warszawa, [8?] 9 maja 1836 574

194. Anna Liszt do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż], 12 maja 1836 577

195. Ferdinand Hiller do Fryderyka Chopina w Paryżu, Frankfurt, 30 maja 1836 579

196. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, Saint-Gratien, 18 czerwca [1836] 585

197. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Saint-Gratien], 30 czerwca 1836 588

198. Fragment listu Józefa Bema do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 6 lipca 1836 589

199. Robert Schumann do Fryderyka Chopina w Dreźnie, Lipsk, 8 września 1836 590

200. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Drezno], 14 września 1836 595

201. Kazimierz Wodziński do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Marii Wodzińskiej, Drezno, 15 września 1836 598

202. Do Teresy Wodzińskiej w Dreźnie, Paryż, 23 września 1836 601

203. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Marii Wodzińskiej, Drezno, 2 października 1836 610

204. Do Teresy Wodzińskiej w Służewie, Paryż, 1 listopada 1836 614

205. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Maurice Schlesinger w Paryżu, Paryż, 24 listopada 1836 622

206. Do Józefa Brzowskiego w Paryżu, [Paryż, 7 grudnia 1836] 623

207. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, przed 13 grudnia 1836?] 626

208. Jacques-Fromental Halévy do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, przed 13 grudnia 1836?] 627

209. Do Józefa Brzowskiego w Paryżu, [Paryż, 13 grudnia 1836] 630

210. Do Wojciecha Grzymały w Paryżu, [Paryż, 13 grudnia 1836] 632

211. Théodore Gudin do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Paryż, między 1836 a 1838] 636

212. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, między końcem 1836 a końcem kwietnia 1837] 641

213. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu z dopiskiem Marii Wodzińskiej, [Służewo], 25 stycznia 1837 643

214. Justyna Chopin do Fryderyka Chopina w Paryżu,
[Warszawa, druga połowa lutego 1837] 646

215. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 28 lutego 1837 648

216. Do Teresy Wodzińskiej w Służewie, Paryż, 2 kwietnia 1837 650

217. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Saint-Gratien, wiosna 1837] 651

218. Do Teresy Wodzińskiej w Służewie, Paryż, 14 maja 1837 655
Do Antoniego Wodzińskiego w Saragossie, [Paryż, pierwsza połowa czerwca 1837] 657

220. Do Teresy Wodzińskiej w Służewie, Paryż, 18 czerwca 1837 659

221. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Londyn, po 11 a przed 28 lipca 1837] 665

222. Do Stanisława Egberta Koźmiana w Londynie,
[Londyn, po 11 a przed 28 lipca 1837] 670

223. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Christian Rudolf Wessel & Co. w Londynie, [Londyn, 20 lipca 1837] 673

224. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Christian Rudolf Wessel & Co. w Londynie, [Londyn, 20 lipca 1837] 676

225. Do Wojciecha Grzymały w Paryżu, [Paryż, krótko po 28 lipca 1837] 680

226. Do Teresy Wodzińskiej w Służewie, Paryż, 14 sierpnia 1837 683

227. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, [Paryż, 11 września 1837] 686

228. Do Auguste’a Franchomme’a w Paryżu, [Paryż, krótko przed 18 października 1837] 688

229. Do Camille’a Pleyela w Paryżu, [Paryż, październik? 1837] 691

230. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Służewo, 25 listopada 1837] 695

231. Maria Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Służewo, 25 listopada? 1837] 696

232. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż 1837?] 700
233. Do Auguste’a Franchomme’a w Paryżu, [Paryż, po 3 stycznia 1838, a przed 27 października 1838] 702

234. Do Louisa de Vienney, barona de Trémont w Paryżu, [Paryż], 14 [lutego 1838?] 706

235. Ferdinando Paër do Fryderyka Chopina w Paryżu, Paryż, 16 lutego 1838 709

236. Do firmy wydawniczej Maurice Schlesinger w Paryżu, [Paryż, 20 lutego 1838] 711

237. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, luty 1838?] 716

238. Do Juliana Fontany w Paryżu, [Paryż, po 23 kwietnia 1838] 719

239. George Sand i Marie Dorval do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, 25 (27?) kwietnia 1838] 720

240. Teresa Wodzińska do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Służewo, wiosna 1838] 723
241. Do Wojciecha Grzymały w Paryżu, [Paryż, 5? czerwca 1838] 724

242. Do Wojciecha Grzymały w Paryżu, [Paryż, 6? czerwca 1838] 728

243. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Breitkopf & Härtel w Lipsku, Paryż, 21 czerwca 1838 730

244. Astolphe de Custine do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Saint-Gratien, 1 lub 8 lipca 1838] 732

245. Cesja praw autorskich dokonana przez Fryderyka Chopina na rzecz firmy wydawniczej Maurice Schlesinger w Paryżu, [Paryż, 10 sierpnia 1838] 737

246. Félicien Mallefi lle do Fryderyka Chopina w Paryżu, [Paryż, tuż przed 9 września 1838] 739
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR
(pdf)
Od Redakcji
Brak informacji
(pdf)
Nota edytorska
Brak informacji
(pdf)
Brak informacji

Inni Klienci oglądali również

15,30 zł
17,00 zł

Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia, tom czwarty, część pierwsza: Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Słowiańszczyzna zaodrzańska pod panowaniem cudzoziemców. Dzieje polityczne 1172-1250.

Plik pdf jest zamknięty w postaci rastrowej złożonej ze skanów.Tom czwarty, część pierwsza dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy: Słowiańszczyzna zaodrzańska pod panowaniem cudzoziemców. Dzieje poli...
9,09 zł
10,10 zł

Tami i Oman. Część III. Waśń

Nie skrywam rozpaczy, lecz myśli nagłe. Pomsta ojcowska srogą zdać się może Nie posłuchałam i ucieczką się ratując. Przed pohańbieniem mej istoty I ciebie narażając na gniew ojcowski Sprowadzę zatarg ledwość się zagospodar...
7,27 zł
8,08 zł

Origami z wierszykami. Część V. Jesień

Origami z wierszykami cz. V- Jesień, jest kolejną książką, która powstała w wyniku realizacji programu z dziećmi niesłyszącymi pt. Origami- sztuka składania papieru. Czytanie wierszyków ze zrozumieniem oraz prace manualne wpływają na rozw...
21,00 zł
35,00 zł

Na łamach prasy Część 1

Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Intern...
32,68 zł
38,00 zł

Materiały budowlane. Ćwiczenia laboratoryjne . Część 2. Drewno, szkło, lepiszcza bitumiczne, tworzywa sztuczne

Skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej. Książka stanowi drugą część opracowania zawierającą treści z zakresu programu nauczania pierwszego semestru przedmiotu Materiały ...
3,46 zł
3,84 zł

Opowiadania na tydzień. Część 1

"Przez kilka dni z rzędu strzępy rozbitej armii szły przez miasto. Nie było to już wojsko, lecz luźne bandy. Żołnierze różnych pułków, o twarzach pokrytych niechlujnym zarostem, w podartych mundurach, bez sztandarów, posuwali ...
18,90 zł
21,00 zł

Korespondencja zewnętrzna w szkole

E-book stanowi formę niezbędnika na temat opracowywania tradycyjnej i współczesnej korespondencji. Zawiera konkretne porady poparte przykładami z życia szkoły. Materiał podzielony jest na 2 części: Poczta elektroniczna i Pisma tradycyjne.<...
28,00 zł
35,00 zł

Ochrona przed skażeniami. Część V. Wybrane zagadnienia organizacyjne i techniczne rozpoznania skażeń

Ciągła zmiana sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pojawiające się nowe zagrożenia mają zasadniczy wpływ na charakter współczesnych operacji wojskowych. Pomimo podpisanych porozumień i konwencji następuje proliferacja broni masowego raż...
190,80 zł
212,00 zł

System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 4. Postępowanie nieprocesowe Część 1 vol. 1 i 2

Prezentujemy Państwu kolejny tom Systemu Prawa Procesowego Cywilnego, który dotyczy postępowania cywilnego nieprocesowego. Na tom IV złożą się dwie części. Ze względu na obszerność poruszanych zagadnień część 1 została dodatkowo podzielona na dw...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!