MENU

Sally Goddard-Blythe

Sally Goddard Blythe jest konsultantem do spraw Edukacji Neurorozwojowej. Obecnie pełni również funkcję kierownika Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej (INPP) w Chester, w Anglii. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z neurorozwojem, jest także autorką wielu książek i publikacji na temat rozwoju dziecka oraz roli, jaką czynniki neurorozwojowe odgrywają w specyficznych trudnościach w uczeniu się. Jej pierwsza książka, Reflexes, Learning and Behavior (Odruchy, uczenie się i zachowanie) jest źródłem podstawowych informacji dla wielu innych profesjonalistów na całym świecie, którzy obecnie posługują się opracowaną przez nią metodą oceny odruchów. W swoich kolejnych książkach, The Well Balanced Child (Dziecko z prawidłową równowagą) oraz What Babies and Children Really Need (Czego naprawdę potrzebują dzieci) autorka zgłębia znaczenie rozwoju fizycznego dla skutecznego uczenia się, zdrowia, dobrego samopoczucia oraz integracji społecznej w późniejszym okresie.

Sally Goddard Blythe jest także autorką Baterii Testów INPP oraz Programu Ćwiczeń Rozwojowych Przeznaczonych do Użytku Szkolnego, który jest całorocznym programem codziennych ćwiczeń, obejmujących wszystkie dzieci w klasie szkolnej. Program ten stał się przedmiotem licznych opublikowanych badań, którymi początkowo objęto 810 dzieci ze szkół całej Anglii. Celem programu jest dostarczenie nauczycielom metody, która umożliwiłaby im identyfikację fizycznej gotowości do podjęcia nauki, oraz instruktażu, w jaki sposób wykorzystywać program interwencji fizycznych do wspomagania fizycznej gotowości do podjęcia nauki u dzieci w każdym wieku.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 11
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20

Sally Goddard-Blythe PAKIET: Jak o...

Pakiet
Produkt niedostępny
Znaleziono: 11
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20