MENU

Barbara Muszyńska

Dr Barbara Muszyńska - stypendystka Fulbright Senior Award w Texas Woman's University w Stanach Zjednoczonych (2021-2022). Dr. Muszyńska uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie w Kordobie w Hiszpanii w 2016 roku. W 2024 roku będzie pełniła tam funkcję Profesora Visitante podczas 3-miesięcznego pobytu badawczo-dydaktycznego. Dr Muszyńska pracuje interdyscyplinarnie, porusza się pomiędzy lingwistyką edukacyjną, pedagogiką, socjologią oraz curricular studies, czyli analizą, projektowaniem i oceną programów szkolnych. Od samego początku swojej pracy zawodowej skupia się na projektowaniu procesów kształcenia oraz  szeroko rozumianymi programami kształcenia językowego, dwujęzycznego, osadzonymi w różnych tradycjach i kontekstach na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia warunków sprzyjających krytycznej refleksji w procesie planowania procesu kształcenia. W celu zgłębienia różnych perspektyw, analizuje programy kształcenia dwujęzycznego, ogólnego, również te skierowane do mniejszości narodowych wraz z ich podwalinami teoretycznymi. Jej celem jest lepsze zrozumienie kwestii związanych z efektywnością, wyrównaniem szans edukacyjnych, wielokulturowością oraz zarządzaniem heterogenicznością jako zasobem w edukacji. Aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami międzynarodowymi, jaki i krajowymi prowadząc projekty badawcze oraz wdrażając wyniki badań na szerszą skalę. Dr Muszyńska jest laureatką konkursu European Language Label z 2023 roku, otrzymała także wyróżnienie eTwinning Polska w 2022 roku oraz prestiżową nagrodę Ministra Edukacji Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej w 2020 roku.

ZAWĘŹ WYNIKI
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20
Znaleziono: 6
Przeglądaj:
Sortuj według:
Popularność malejąco
Wyświetl:
20