MENU

Słowniki jako nagrody na zakończenie roku szkolnego – pewniak na lata

29.05.2023 | czas czytania: 3 minutyJakie nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego? Postaw na słownik

Szukając wartościowej nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub zostali laureatami konkursów i olimpiad, warto wybrać słowniki. Aby pomóc w wyborze odpowiedniego słownika na prezent na zakończenie roku szkolnego, przedstawiamy kilka propozycji: .

Słownik języka polskiego PWN


Słownik języka polskiego PWN Słownik języka polskiego PWN to niezawodna pomoc w codziennych sytuacjach, gdy pojawiają się wątpliwości co do znaczenia, odmiany czy wymowy danego wyrazu. Ten obszerny słownik oferuje około 50 000 haseł, obejmując zarówno najnowsze słownictwo, jak i wyrazy długo obecne w polszczyźnie. Zawiera terminy z różnych dziedzin nauki i techniki, frazeologizmy, a także formy odmiany wyrazów. Co więcej, w przypadku wyrazów obcego pochodzenia, słownik podaje ich etymologię i wymowę.

Słownik języka polskiego PWN to niezastąpione źródło wiedzy dla każdego, kto chce poszerzyć swoje horyzonty językowe, czy to w kontekście naukowym, zawodowym czy osobistym. Ten słownik dostarczy wyczerpujących informacji, które pomogą lepiej zrozumieć i korzystać z polszczyzny.

Słownik ortograficzny PWN


Słownik ortograficzny PWN Słownik ortograficzny PWN doskonale sprawdzi się podczas nauki czy pisania prac, w każdym momencie, gdy na horyzoncie pojawią się wyrazy, których pisownia może sprawić problem.

To wydanie zawiera blisko 50 000 haseł i zostało wzbogacone o ponad 1 000 nowych słów, które w ostatnim czasie weszły do polszczyzny. Na liście haseł znajdują się najnowsze słowa, warianty, wyrażenia mówione czy wyrazy, których pisownia uległa zmianie. Co więcej, słownik podaje formy odmiany wyrazów oraz zalecane miejsca podziału wyrazu przy przenoszeniu do nowej linii.

Poza hasłami, Słownik zawiera również podstawowe zasady pisowni i interpunkcji w opracowaniu prof. Edwarda Polańskiego. Wzbogacony ciekawostkami oraz pytaniami dotyczącymi wybranych słów, słownik stanowi świetne źródło wiedzy i inspiracji.

Opanowanie ortografii to nie tylko ważna umiejętność, ale także klucz do sukcesu w nauce, pracy i życiu osobistym.

Słownik wyrazów obcych PWN


Słownik wyrazów obcych PWN "Słownik wyrazów obcych PWN" zawsze warto mieć go pod ręką, ponieważ współczesna polszczyzna wzbogaciła się o wiele słów obcego pochodzenia, które warto poznać i umieć poprawnie stosować.

Nowe, zaktualizowane wydanie Słownika zawiera ponad 12 900 haseł, głównie z takich dziedzin jak literatura, muzyka, informatyka, sport, motoryzacja, kosmetyka, dietetyka, medycyna czy genetyka. Słownik obejmuje głównie anglicyzmy, ale także zapożyczenia z innych języków.

Korzystając ze Słownika uczniowie poznają bogactwo językowe polszczyzny, sposób użycia słów obcego pochodzenia oraz ich funkcjonowanie we współczesnym języku. To doskonałe wsparcie podczas czytania tekstów, ale również pisania prac czy analizowania różnych źródeł. Opanowanie słownictwa obcego pochodzenia to świetny sposób na podniesienie swoich kompetencji językowych, a także na zrozumienie zjawisk kulturowych i naukowych, które mają wpływ na nasze życie.

Słownik języka polskiego PWN


Słownik języka polskiego PWN Ta pozycja to doskonałe wsparcie podczas nauki, zwłaszcza w przypadkach, gdy pojawiają się pytania dotyczące pisowni, odmiany, użycia czy wymowy trudniejszych wyrazów. To wydanie opisuje około 40 000 znaczeń najczęściej używanych wyrazów we współczesnym języku polskim.

Słownik nie tylko rejestruje popularne związki frazeologiczne i ważniejsze terminy specjalistyczne. Wzbogacony o ciekawostki językowe, pytania oraz zdania do dokończenia, sprawdzające i utrwalające wiedzę językową, jest nieocenioną pomocą dydaktyczną.

Słownik frazeologiczny PWN


Słownik frazeologiczny PWN
Frazeologizmy są niezwykle ważnym elementem polszczyzny i niewątpliwie wzbogacają wypowiedzi ustne i pisemne, nadając im większą barwę, ekspresję i oryginalność.

Nowe, zaktualizowane wydanie "Słownika frazeologicznego PWN" obejmuje ponad 6000 haseł, przykłady ich użycia w tekstach literackich i prasowych oraz uwzględnia najnowsze zmiany w zasadach pisowni i interpunkcji. Jest w pełni zmodernizowany, dostosowany do współczesnych standardów leksykograficznych i wyposażony w pomocne materiały dla miłośników języka polskiego. Pozwala lepiej poznać dziedzictwo językowe oraz stosować je we właściwym kontekście.

Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami


Słownik wyrazów obcych PWN z przykładami i poradami Nowe, zmienione wydanie "Słownika Wyrazów Obcych PWN z przykładami i poradami" zawiera aż 23 000 haseł, aktualizacji językowych i dodatkowych materiałów, które ułatwiają poprawne stosowanie coraz liczniejszych w polszczyźnie wyrazów obcych takich jak “googlować” czy “zorbing”. Liczne przykłady użycia i komentarze normatywne przygotowane przez wybitnych językoznawców polskich ułatwiają korzystanie ze Słownika.

Na szczególną uwagę zasługuje krótka historia zapożyczeń, opracowana przez prof. Krystynę Długosz-Kurczabową, a także zestawienia wybranych haseł w formie tabel, np. alfabet grecki, cyfry rzymskie, wielkie liczby, jednostki miar, Układ Słoneczny, gwiazdozbiory, dzieje Ziemi i waluty świata.

To wydanie pozwala szybko sprawdzić znaczenie słów, ich pochodzenie czy poprawność użycia. Słownik jest pomocny zarówno w domu, jak i w szkole, ułatwiając naukę i rozwijając umiejętności językowe.

Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN


Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN Ten słownik, opracowany na podstawie Wielkiego słownika wyrazów bliskoznacznych PWN, pomoże młodym użytkownikom języka polskiego wzbogacić słownictwo, urozmaicić styl, uniknąć powtórzeń i znaleźć to jedno, idealne słowo, które najlepiej odda myśl.

Słownik zawiera aż 60 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów, które łączą się relacją synonimii lub antonimii, co ułatwia znalezienie równoznacznego lub przeciwstawnego słowa. Przejrzysta struktura i łatwość korzystania sprawiają, że ten słownik stanie się ulubionym narzędziem podczas pracy nad różnymi tekstami. "Słownik Wyrazów Bliskoznacznych PWN" to pozycja, która wspomaga rozwój językowy i intelektualny, niezależnie od wieku i zainteresowań.

Słownik frazeologizmów z archaizmami Pamiątki z przeszłości


Słownik frazeologizmów z archaizmami Pamiątki z przeszłości "Słownik frazeologizmów z archaizmami Pamiątki z przeszłości" to pierwsze wydawnictwo na polskim rynku, które dokumentuje frazeologizmy zawierające zabytkowe formy naszego języka. Dzięki temu pozwala lepiej poznać i zrozumieć bogate dziedzictwo kulturowo-językowe, którego ślady do dziś obecne są we współczesnym języku polskim.

Pozycja zawiera ponad 500 haseł – zabytkowych form języka polskiego oraz około 1000 frazeologizmów z archaizmami. Autentyczne przykłady ilustrujące użycie frazeologizmów oraz ciekawostki językowe czy odautorskie komentarze sprawiają, że korzystanie ze Słownika staje się ciekawa i angażujące.

Podsumowując, Słowniki PWN są uznawane za najlepsze dla dzieci ze względu na precyzyjne definicje, obfitość przykładów użycia, prostą i zrozumiałą strukturę, rzetelność i autorytet.

Blog

Najnowsze artykuły: